GRIFTON s.r.o.
IČ: 039 10 571
DIČ: CZ03910571
Společnost zaspána v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 35301.

Sídlo společnosti/ doručovací adresa: Eliščino nábřeží 298, 500 03 Hradec Králové
e-mail:info@grifton.cz
webové stránky: www.grifton.cz
datová schránka: wbzb73