GRIFTON s.r.o.
IČ: 039 10 571
DIČ: CZ03910571
Společnost zaspána v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 35301.

Sídlo společnosti/ doručovací adresa: Eliščino nábřeží 298, 500 03 Hradec Králové
e-mail:info@grifton.cz
webové stránky: www.grifton.cz
datová schránka: wbzb73

Sídlo společnosti       Chata Luna
Orlické záhoří 62, 517 64
e-mail:luna@grifton.cz
webové stránky:http://www.grifton.cz/luna
facebook:https://www.facebook.com/chataLunaOrlickeZahori
tel pro rezervace: +420 604 654 966Chata Luna